Jak okablować pochłaniacz kanistrów

Użycie pochłaniacza do absorpcji CO2 nie jest nowym pomysłem. Najwcześniejszy znany zapis technologii jest datowany na koniec 1800 roku. Chociaż technologia nie jest tak złożona dzisiaj, wielu producentów podjęło się produkcji pochłaniaczy do stosowania u ludzi. Wiele z nich wykorzystuje dwa pochłaniacze połączone szeregowo w celu osiągnięcia optymalnej wydajności.

Najlepszym sposobem na określenie, czy pochłaniacz będzie działał zgodnie z oczekiwaniami, jest sprawdzenie jego zdolności absorpcyjnej. Jest to stosunkowo łatwe zadanie. Dobrą zasadą jest używanie pochłaniacza o objętości co najmniej dwukrotnie większej od objętości oddechowej pacjenta. Na zdolność wchłaniania wpływa rozmiar i kształt pochłaniacza, jak również gęstość granulek. Dobrym sposobem pomiaru szybkości wchłaniania jest wyjęcie absorbentu z pochłaniacza i porównanie go ze sterylną podkładką lub szmatką. Dobrym pomysłem jest również zmiana absorbentu co około 24 godziny.

Innym dobrym sposobem określenia skuteczności pochłaniacza jest wykonanie kontroli ciśnienia. Należy to zrobić przed rozpoczęciem jakiegokolwiek zabiegu, ponieważ możliwe jest przedawkowanie środków znieczulających. Dobrze zaprojektowany pochłaniacz będzie miał również wbudowany zawór oczyszczający. Aby dostać się do tego zaworu, trzeba zdjąć obudowę filtra powietrza. Po wyjęciu filtra należy wyjąć zawór oczyszczający i wymienić go na nowy. Zawór odmulający nie jest tak łatwy do usunięcia jak obudowa filtra powietrza, dlatego należy pamiętać, aby zrobić to zanim znieczulenie osiągnie pełną objętość.

Najbardziej dotkliwą awarią jest pochłaniacz, który nie działa zgodnie z oczekiwaniami. Na przykład pochłaniacz z wewnętrznym manometrem nie będzie w stanie dokładnie zmierzyć ciśnienia wymaganego do prawidłowego działania. Może to skutkować scenariuszem wentylacji z dodatnim ciśnieniem lub, co gorsza, brakiem wyrównania ze świeżym gazem dostarczanym przez aparat do znieczulania. Najlepszym sposobem uniknięcia tego problemu jest sprawdzenie zdolności absorpcyjnej przed rozpoczęciem procedury. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy pochłaniacz ma być stosowany u pacjenta ze znaną predyspozycją do astmy. Jeśli podejrzewasz, że pochłaniacz jest wadliwy, będziesz chciał go wymienić przed rozpoczęciem zabiegu.

Pochłaniacz o wielkości beczki, w którym zastosowano absorbent sodowo-wapniowy, będzie mniej skuteczny niż taki, w którym zastosowano większą objętość oddechową. Jeśli używasz absorbentu sodowo-wapniowego, upewnij się, że sprawdzisz datę ważności na kanistrze. Jest to dobry pomysł, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, że po 24 godzinach będzie on nadal skuteczny. Wapno sodowane powinno być wymieniane przynajmniej raz w tygodniu.

Zdolność absorpcji środka pochłaniającego można poprawić poprzez zorientowanie pochłaniacza w pionie. Ma to tę zaletę, że zapewnia bardziej równomierne rozprowadzenie skondensowanej pary wodnej. Inną korzyścią jest to, że pochłaniacz można łatwiej przenosić z jednego pacjenta na drugiego, co jest koniecznością na oddziałach.

Podobne tematy